କର୍ପୋରେଟ୍ ସଂସ୍କୃତି |

ନୀତି

303326894

ବଜାର ଦ୍ୱାରା ଗାଇଡ୍, ଗୁଣବତ୍ତା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ |

ପରିଚାଳନା ସହିତ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି, ନବସୃଜନ ସହିତ ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କର |

ସମ୍ବଳକୁ ଏକତ୍ର କର, ସେବାକୁ ମଜବୁତ କର ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗର ମୂଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାକୁ ଉନ୍ନତ କର |

ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର ଗୁଣ ମାଧ୍ୟମରେ;ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଅପ୍ଟିମାଇଜ୍ କରିବା ଏବଂ ପରିଚାଳନାକୁ ମାନକ କରିବା ପାଇଁ ବ scientific ଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୀତି ପ୍ରଣାଳୀ ମାଧ୍ୟମରେ;ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ, ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସୃଷ୍ଟିର ପଦ୍ଧତି ସହିତ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ;କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଏବଂ କର୍ପୋରେଟ୍ ଯୋଜନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ;ଦଳ ସହଯୋଗକୁ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ସେବା କରୁଥିବା ପରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଏହିପରି ଆମର ମୂଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଗଠନ କରେ |

ମିଶନ୍ |

ଆମର ବ୍ୟବସାୟ ଧାତୁ ମିଶ୍ରିତ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ, ପୁଞ୍ଜି ପ୍ରଶଂସା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଏବଂ ଏକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଧାତୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ |

ଅଭିନବ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ, ଆମେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବଜାରର ସାମ୍ନା କରୁ ଏବଂ ନୂତନ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ସହିତ ପୁରାତନ ଧାରଣା ଏବଂ ନିରନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ସକ୍ରିୟ ଚିନ୍ତାଧାରା ମାଧ୍ୟମରେ ଉଦ୍ୟୋଗର ବିକାଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁ;କମ୍ପାନୀର ନିଜସ୍ୱ ଉତ୍ସକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳ ଦେବା ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗର ଯୋଜନା ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସାମାଜିକ ସମ୍ବଳର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟବହାର ମାଧ୍ୟମରେ;ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ team ାରା ଦଳ ସହଯୋଗକୁ ବ to ାଇବା ପାଇଁ ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସେବା ଧାରଣାକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା, ଏହିପରି ଆମର ମୂଳ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ସୃଷ୍ଟି କରେ |ସମାଜର ସେବା କରିବା ଏବଂ ସଫଳତାକୁ ଏକାଠି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ |

373508658
135025418

ଆତ୍ମା

ଆନ୍ତରିକ ସହଯୋଗ, ନବସୃଜନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆହ୍ .ାନ |

ଆମେ ଯାହା କରୁ, ଉତ୍ସାହ, ସଚ୍ଚୋଟତା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସନୀୟତାର ଆତ୍ମା ​​ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ସହଯୋଗ କରୁ;ଆମେ ସୃଷ୍ଟି, ଅଗ୍ରଗାମୀ ଏବଂ ଉଦ୍ଭାବନ ପାଇଁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସାହସ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁ;ଚେଷ୍ଟା, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଏବଂ ନିର୍ଭୟରେ ଚେତନା ଏବଂ ଆତ୍ମା ​​ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପାଦ ଦେବୁ |

ଦାର୍ଶନିକ

ନିଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କର ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷତା ଅନୁସରଣ କର!

"ନା କରିପାରିବ ନାହିଁ, କେବଳ ଭାବି ପାରିବ ନାହିଁ" ର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ଆମେ ଗତକାଲି କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମର ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବାକୁ ହାସଲ କରିବା;"ସର୍ବୋତ୍ତମ ନୁହେଁ, କେବଳ ଉନ୍ନତ" ର ସଂକଳ୍ପ ସହିତ, ଆମର ଅସୀମ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୃତ୍ତିରେ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ |

 ଶ Style ଳୀ

ଦ୍ରୁତ, କ୍ଷୁଦ୍ର, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ |

ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆସନ୍ତାକାଲିକୁ କେବେ ବି ଦେବୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଆମର ଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତତମ ଗତି, ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପଦ୍ଧତି ବ୍ୟବହାର କରୁ |

ମୂଲ୍ୟଗୁଡ଼ିକ

ଗୁଣ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମେ ଆମର ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ନୂତନତ୍ୱ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ସହିତ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବୁ |

ଦାୟିତ୍ ,, ଉତ୍ସାହୀ ଏବଂ ଦଳଗତ ଆତ୍ମା ​​ସହିତ ଆମର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାଷ ଏବଂ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉପରେ ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ;ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ, ଗୁଣବତ୍ତା ଉନ୍ନତି ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗଗୁଡିକର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ବୃଦ୍ଧି ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହିତ;କଠିନତା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ |